Biển báo Cấm rẻ trái/phải vẫn được phép quay đầu xe từ ngày 1/11 này

Từ 1/11/2016, biển cấm rẽ trái/phải vẫn được quay đầu xe

Bộ GTVT đã có Thông tư số 06/2016/TT-BGTVT ban hành ngày 8/4/2016 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, do Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường ký. Đọc sơ qua thông tư này có một thay đổi khiến mình quan tâm đó là biển báo P.123 có tác dụng cấm rẽ trái hoặc cấm rẽ phải sẽ không có giá trị cấm quay đầu xe, tức là nếu gặp biển này thì chúng ta vẫn được phép quay đầu xe.

——————————————————————————–

Biển P.123 cấm rẽ trái/cấm rẽ phải không có giá trị cấm quay đầu xe​. Một trong những điểm mới của Quy chuẩn 41 năm 2016 là biển cấm rẽ trái (mã P.123a) giờ đây không có giá trị cấm quay đầu. Quy chuẩn 41 mới 2016 mới được Bộ giao thông vận tải ban hành (có hiệu lực từ 1/11) thay thế cho Quy chuẩn 41 năm 2012.

Song song đó, bộ có ban hành thêm biển P.124 có tác dụng cấm quay đầu xe để phân biệt với tác dụng cấm rẽ trái/rẽ phải của biển P.123, mời các bạn xem hình

Hiệu lực biểm báo

Ở quy định cũ 2012, biển cấm rẽ trái (P 123a) đồng nghĩa với việc cấm quay đầu. Nhưng từ 1/11 tới đây, biển này không mang ý nghĩa đó nữa theo nội dung mới. Như vậy, quan niệm “cứ cấm rẽ trái là cấm quay đầu” sẽ không còn giá trị.

Ngoài ra, giới tài xế còn có thắc mắc về biển Cấm ô tô rẽ trái (mã P 103c) có đồng nghĩa cấm quay đầu hay không. Điều này Quy chuẩn 41 năm 2016 không có thay đổi so với năm 2012. Cả hai đều không đề cập đến nội dung “cấm quay đầu” khi mô tả về biển 103c. Như vậy, cũng không tồn tại khái niệm “cấm ôtô rẽ trái thì cấm luôn quay đầu”.

Kết luận

Thông tư này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11 năm nay, thay thế cho thông tư 17/2012/TT-BGTVT ra ngày 29/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ” QCVN 41:2012/BGTVT và Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc” QCVN 83:2015/BGTVT.

Như vậy, có thể nói thông tư này đã chấm dứt một trong những điều gây tranh cãi lâu nay về biển cấm rẽ trái có cấm quay đầu xe hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!