Chương 1: Tình huống số 1 đến tình huống số 29

Tinh huong 1

CHƯƠNG 1: Giao thông trên đường phố

TÌNH HUỐNG SỐ 1 ĐẾN 29

Tình huống 1: Người đi bộ sang đường khuất sau xe tải

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, bất chợt gặp người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 08 đên giây thứ 10 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư, bất chợt gặp người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần đạp chân phanh để xe chạy chậm lại, thậm chí cần phải dừng lại một chút đề nhường đường cho người đi bộ băng cắt qua đường. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tinh huong 1

Tình huống 2: Người đi bộ qua đường

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển, 2 bên đều có xe đỗ lề đường. Xe đang di chuyển đến giao lộ có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, hiện đèn tín hiệu vẫn đang có màu xanh tuy nhiên phát hiện thấy có người đi bộ băng cắt qua đường thì chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 11 đến giây thứ 14 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển, 2 bên đều có xe đỗ lề đường. Xe đang di chuyển đến giao lộ có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, hiện đèn tín hiệu vẫn đang có màu xanh. Tuy nhiên phát hiện thấy có người đi bộ băng cắt qua đường thì chúng ta cần đạp chân phanh để xe chạy chậm lại, thậm chí cần phải dừng lại một chút đề nhường đường cho người đi bộ băng cắt qua đường. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tinh huong 2

Tình huống 3: Xe phía trước phanh gấp

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ xe phía trước phanh gấp thì chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 11 đến giây thứ 14 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư phía trước có xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ xe phía trước phanh gấp thì chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tinh huong 3

Tình huống 4: nhường đường xe ô tô màu đen rẻ phải khi giao nhau không có vòng xoay, vòng xuyến, đảo an toàn

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư và trong điều kiện thời tiết có mưa đường trơn trượt, khi qua ngã ba phát hiện thấy xe ở đường khác tiến hành nhập làn trước chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 8 đến giây thứ 11 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư và trong điều kiện thời tiết có mưa đường trơn trượt, khi qua ngã ba phát hiện thấy xe ở đường khác tiến hành nhập làn trước chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tinh huong 4

 

Tình huống 5: xe mô tô chuyển làn

Tinh huong 5

Tình huống 6: xe buýt vượt xe ô tô tại làn đường nhường đường cho người đi bộ

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực ngã ba phát hiện xe Bus ở hướng đối diện có ý định vượt phải chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 10 đến giây thứ 13 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực ngã ba phát hiện xe Bus ở hướng đối diện có ý định vượt phải chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tinh huong 6

Tình huống 7: Xe phía trước dừng đột ngột để tránh người đi bộ

Hỏi : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực giao lộ, trước mắt là đèn xanh tuy nhiên đang có người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần phải làm gì ?

Đáp án : Ấn phím thông báo phát hiện tình huống nguy hiểm ngay ở giây thứ 10 đến giây thứ 12 trong videos. (Đi thi nhớ cộng thêm 2s vì trước khi load video phần mềm thi sát hạch có loading mất 2s)

Giải thích : Khi di chuyển trong khu vực đông dân cư khi đến khu vực giao lộ, trước mắt là đèn xanh tuy nhiên đang có người đi bộ băng cắt qua đường chúng ta cần đạp phanh ngay để giữ khoảng cách an toàn. Khi cảm thấy an toàn thì chúng ta tiếp tục đạp chân ga để di chuyển.

Tinh huong 7

Tình huống 8: người đi xe đạp xin nhập vào làn đường rẽ trái

Tinh huong 8

Tình huống 9: xe ô tô con lấn làn vượt qua chướng ngại vật

Tinh huong 9

Tình huống 10: xe ô tô con nhập làn để rẻ trái

Tinh huong 10

Tình huống 11:

Tinh huong 11

Tình huống 12: 

Tinh huong 12

Tình huống 13: 

Tinh huong 13

Tình huống 14: 

Tinh huong 14

Tình huống 15: 

Tinh huong 15

Tình huống 16: 

Tinh huong 16

Tình huống 17: 

Tinh huong 17

Tình huống 18: 

Tinh huong 18

Tình huống 19: 

Tinh huong 19

Tình huống 20:

Tinh huong 20

Tình huống 21:

Tinh huong 21

Tình huống 22:

Tinh huong 22

Tình huống 23:

Tinh huong 23

Tình huống 24:

Tinh huong 24

Tình huống 25:

Tinh huong 25

Tình huống 26:

Tinh huong 26

Tình huống 27:

Tinh huong 27

Tình huống 28:

Tinh huong 28

Tình huống 29:

Tinh huong 29

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *