Liên kết đào tạo nghề vận hành xe nâng hàng tại Doanh nghiệp các KCN AN GIANG. CSDN Đại Việt nhận đào tạo nghề vận hành xe nâng hàng, xe nâng người, thang nâng người cho công nhân, cử nhân, kỹ sư… tại các công ty, xí nghiệp AN GIANG.

QUY TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TẠI DOANH NGHIỆP AN GIANG:

 • Xác nhận thông tin từ Doanh nghiệp;
 • Khảo sát thiết bị;
 • Xây dựng chương trình đào tạo;
 • Thỏa thuận hợp đồng đào tạo: thời gian, chương trình, nơi đào tạo, thiết bị, giá đào tạo…
 • Thực hiện hợp đồng;
 • Kết thúc hợp đồng đào tạo;
 • Lễ tốt nghiệp.

ĐÀO TẠO CÁC LOẠI XE NÂNG TẠI DOANH NGHIỆP AN GIANG SAU:

 • Xe nâng hàng động cơ điện đứng lái.
 • Xe nâng hàng động cơ điện ngồi lái.
 • Xe nâng hàng động cơ đốt trong số sàn.
 • Xe nâng hàng động cơ đốt trong số tự động.
 • Vận hành thang nâng hàng.
 • Vận hành thang nâng người.
 • Lái xe nâng người;

SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC LÁI XE NÂNG, HỌC VIÊN NHẬN:

 • Chứng chỉ lái các loại xe nâng hàng.
 • Bảng điểm chi tiết.
 • Giấy xác nhận học nghề tại nơi đào tạo.

THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP LÁI XE NÂNG AN GIANG:

 • Số lượng tuyển sinh: 35 hv/lớp
 • Nhận hồ sơ vào từ thứ 3 đến thứ 6.
 • Thời gian học linh hoạt: ngày thường hoặc cuối tuần hoặc các buổi tối.
 • Học phí: gọi 0937 55 70 70

DẠY LÁI XE NÂNG CÁC DOANH NGHIỆP KCN AN GIANG:

 • KCN Bình Long (huyện Châu Phú, 150 ha);
 • KCN Bình Hòa (huyện Châu Thành, 250 ha);
 • KCN Hội An (huyện Chợ Mới, 100 ha);
 • KCN Vàm Cống (TP. Long Xuyên, 200 ha);
 • KCN Xuân Tô (huyện Tịnh Biên, khoảng 150 ha).

TUYỂN SINH CÁC PHƯỜNG XÃ AN GIANG CHO HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ TỰ DO:

1 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Bình 30280 Phường
2 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Long 30283 Phường
3 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Đông Xuyên 30285 Phường
4 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Xuyên 30286 Phường
5 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Bình Đức 30289 Phường
6 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Bình Khánh 30292 Phường
7 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Phước 30295 Phường
8 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Quý 30298 Phường
9 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Thới 30301 Phường
10 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Thạnh 30304 Phường
11 Thành phố Long Xuyên 883 Phường Mỹ Hòa 30307 Phường
12 Thành phố Long Xuyên 883 Xã Mỹ Khánh 30310
13 Thành phố Long Xuyên 883 Xã Mỹ Hoà Hưng 30313
14 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Châu Phú B 30316 Phường
15 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Châu Phú A 30319 Phường
16 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Vĩnh Mỹ 30322 Phường
17 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Núi Sam 30325 Phường
18 Thành phố Châu Đốc 884 Phường Vĩnh Ngươn 30328 Phường
19 Thành phố Châu Đốc 884 Xã Vĩnh Tế 30331
20 Thành phố Châu Đốc 884 Xã Vĩnh Châu 30334
21 Huyện An Phú 886 Thị trấn An Phú 30337 Thị trấn
22 Huyện An Phú 886 Xã Khánh An 30340
23 Huyện An Phú 886 Thị Trấn Long Bình 30341 Thị trấn
24 Huyện An Phú 886 Xã Khánh Bình 30343
25 Huyện An Phú 886 Xã Quốc Thái 30346
26 Huyện An Phú 886 Xã Nhơn Hội 30349
27 Huyện An Phú 886 Xã Phú Hữu 30352
28 Huyện An Phú 886 Xã Phú Hội 30355
29 Huyện An Phú 886 Xã Phước Hưng 30358
30 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Lộc 30361
31 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Hậu 30364
32 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Trường 30367
33 Huyện An Phú 886 Xã Vĩnh Hội Đông 30370
34 Huyện An Phú 886 Xã Đa Phước 30373
35 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Thạnh 30376 Phường
36 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Hưng 30377 Phường
37 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Châu 30378 Phường
38 Thị xã Tân Châu 887 Xã Phú Lộc 30379
39 Thị xã Tân Châu 887 Xã Vĩnh Xương 30382
40 Thị xã Tân Châu 887 Xã Vĩnh Hòa 30385
41 Thị xã Tân Châu 887 Xã Tân Thạnh 30387
42 Thị xã Tân Châu 887 Xã Tân An 30388
43 Thị xã Tân Châu 887 Xã Long An 30391
44 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Phú 30394 Phường
45 Thị xã Tân Châu 887 Xã Châu Phong 30397
46 Thị xã Tân Châu 887 Xã Phú Vĩnh 30400
47 Thị xã Tân Châu 887 Xã Lê Chánh 30403
48 Thị xã Tân Châu 887 Phường Long Sơn 30412 Phường
49 Huyện Phú Tân 888 Thị trấn Phú Mỹ 30406 Thị trấn
50 Huyện Phú Tân 888 Thị trấn Chợ Vàm 30409 Thị trấn
51 Huyện Phú Tân 888 Xã Long Hoà 30415
52 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Long 30418
53 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Lâm 30421
54 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Hiệp 30424
55 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thạnh 30427
56 Huyện Phú Tân 888 Xã Hoà Lạc 30430
57 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thành 30433
58 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú An 30436
59 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Xuân 30439
60 Huyện Phú Tân 888 Xã Hiệp Xương 30442
61 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Bình 30445
62 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Thọ 30448
63 Huyện Phú Tân 888 Xã Phú Hưng 30451
64 Huyện Phú Tân 888 Xã Bình Thạnh Đông 30454
65 Huyện Phú Tân 888 Xã Tân Hòa 30457
66 Huyện Phú Tân 888 Xã Tân Trung 30460
67 Huyện Châu Phú 889 Thị trấn Cái Dầu 30463 Thị trấn
68 Huyện Châu Phú 889 Xã Khánh Hòa 30466
69 Huyện Châu Phú 889 Xã Mỹ Đức 30469
70 Huyện Châu Phú 889 Xã Mỹ Phú 30472
71 Huyện Châu Phú 889 Xã Ô Long Vỹ 30475
72 Huyện Châu Phú 889 Xã Vĩnh Thạnh Trung 30478
73 Huyện Châu Phú 889 Xã Thạnh Mỹ Tây 30481
74 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Long 30484
75 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Mỹ 30487
76 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Thủy 30490
77 Huyện Châu Phú 889 Xã Đào Hữu Cảnh 30493
78 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Phú 30496
79 Huyện Châu Phú 889 Xã Bình Chánh 30499
80 Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Nhà Bàng 30502 Thị trấn
81 Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Chi Lăng 30505 Thị trấn
82 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Núi Voi 30508
83 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Nhơn Hưng 30511
84 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Phú 30514
85 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Thới Sơn 30517
86 Huyện Tịnh Biên 890 Thị trấn Tịnh Biên 30520 Thị trấn
87 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Văn Giáo 30523
88 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Cư 30526
89 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Nông 30529
90 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Vĩnh Trung 30532
91 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Tân Lợi 30535
92 Huyện Tịnh Biên 890 Xã An Hảo 30538
93 Huyện Tịnh Biên 890 Xã Tân Lập 30541
94 Huyện Tri Tôn 891 Thị trấn Tri Tôn 30544 Thị trấn
95 Huyện Tri Tôn 891 Thị trấn Ba Chúc 30547 Thị trấn
96 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lạc Quới 30550
97 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lê Trì 30553
98 Huyện Tri Tôn 891 Xã Vĩnh Gia 30556
99 Huyện Tri Tôn 891 Xã Vĩnh Phước 30559
100 Huyện Tri Tôn 891 Xã Châu Lăng 30562
101 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lương Phi 30565
102 Huyện Tri Tôn 891 Xã Lương An Trà 30568
103 Huyện Tri Tôn 891 Xã Tà Đảnh 30571
104 Huyện Tri Tôn 891 Xã Núi Tô 30574
105 Huyện Tri Tôn 891 Xã An Tức 30577
106 Huyện Tri Tôn 891 Xã Cô Tô 30580
107 Huyện Tri Tôn 891 Xã Tân Tuyến 30583
108 Huyện Tri Tôn 891 Xã Ô Lâm 30586
109 Huyện Châu Thành 892 Thị trấn An Châu 30589 Thị trấn
110 Huyện Châu Thành 892 Xã An Hòa 30592
111 Huyện Châu Thành 892 Xã Cần Đăng 30595
112 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Hanh 30598
113 Huyện Châu Thành 892 Xã Bình Thạnh 30601
114 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Bình 30604
115 Huyện Châu Thành 892 Xã Bình Hòa 30607
116 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh An 30610
117 Huyện Châu Thành 892 Xã Hòa Bình Thạnh 30613
118 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Lợi 30616
119 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Nhuận 30619
120 Huyện Châu Thành 892 Xã Tân Phú 30622
121 Huyện Châu Thành 892 Xã Vĩnh Thành 30625
122 Huyện Chợ Mới 893 Thị trấn Chợ Mới 30628 Thị trấn
123 Huyện Chợ Mới 893 Thị trấn Mỹ Luông 30631 Thị trấn
124 Huyện Chợ Mới 893 Xã Kiến An 30634
125 Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ Hội Đông 30637
126 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Điền A 30640
127 Huyện Chợ Mới 893 Xã Tấn Mỹ 30643
128 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Điền B 30646
129 Huyện Chợ Mới 893 Xã Kiến Thành 30649
130 Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ Hiệp 30652
131 Huyện Chợ Mới 893 Xã Mỹ An 30655
132 Huyện Chợ Mới 893 Xã Nhơn Mỹ 30658
133 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Giang 30661
134 Huyện Chợ Mới 893 Xã Long Kiến 30664
135 Huyện Chợ Mới 893 Xã Bình Phước Xuân 30667
136 Huyện Chợ Mới 893 Xã An Thạnh Trung 30670
137 Huyện Chợ Mới 893 Xã Hội An 30673
138 Huyện Chợ Mới 893 Xã Hòa Bình 30676
139 Huyện Chợ Mới 893 Xã Hòa An 30679
140 Huyện Thoại Sơn 894 Thị trấn Núi Sập 30682 Thị trấn
141 Huyện Thoại Sơn 894 Thị trấn Phú Hoà 30685 Thị trấn
142 Huyện Thoại Sơn 894 Thị Trấn Óc Eo 30688 Thị trấn
143 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Tây Phú 30691
144 Huyện Thoại Sơn 894 Xã An Bình 30692
145 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Phú 30694
146 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Trạch 30697
147 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Phú Thuận 30700
148 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Chánh 30703
149 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Định Mỹ 30706
150 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Định Thành 30709
151 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Mỹ Phú Đông 30712
152 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vọng Đông 30715
153 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vĩnh Khánh 30718
154 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Thoại Giang 30721
155 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Bình Thành 30724
156 Huyện Thoại Sơn 894 Xã Vọng Thê 30727

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ ĐẠI VIỆT PHÁT

 • Điện thoại: 0274 3860 419
 • Di động: 0937 55 70 70
 • E_mail: okdvp.daynghe@gmail.com