Hướng dẫn đổi GPLX Bình Dương

1

Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Xem hướng dẫn

2

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Xem hướng dẫn

3

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Xem hướng dẫn

4

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp

Xem hướng dẫn

5

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam

Xem hướng dẫn

6

Cấp mới Giấy phép lái xe

Xem hướng dẫn

7

Cấp lại Giấy phép lái xe

Xem hướng dẫn

8

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Xem hướng dẫn

9

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe)

Xem hướng dẫn

10

Cấp Giấy phép xe tập lái

Xem hướng dẫn

11

Cấp lại Giấy phép xe tập lái

Xem hướng dẫn

12

Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Xem hướng dẫn

13

Cấp Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động

Xem hướng dẫn

14

Cấp lại Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động

Xem hướng dẫn

15

Cấp Giấy phép lái xe quốc tế

Xem hướng dẫn

16

Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế

Xem hướng dẫn

17

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo

Xem hướng dẫn

18

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác

Xem hướng dẫn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!