Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 01 năm 2024 Bình Dương

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

      Qua xem xét Kế hoạch đăng ký lịch sát hạch lái xe của các Cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương lập Kế hoạch sát hạch lái xe tháng 01/2024, cụ thể như sau:​

Ngày sát hạch Địa điểm sát hạch Hạng Số lượng  Cơ sở đào tạo 
A. SÁT HẠCH Ô TÔ
05/01/2024

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương B11=30, B=230, C=40 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.
06/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư B=250, C=50 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
09/01/2024

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư B=250, C=50 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
10/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương B11=30, B=190, C=30 250 Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước
Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương B11=30, B=230, C=40 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.
13/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư B=225, C=75 300 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
15/01/2024

(Thứ 2)

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương B11=30, B=230, C=40 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Sài Gòn.
16/01/2024

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư B=225, C=75 300 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần B=230, C=20 250 Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần
17/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương B11=30, B=190, C=30 250 Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước
D=15, E=05 20 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
19/01/2024

(Thứ 6)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư B=250, C=50 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương B=250, C=50 300 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
20/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần B=240, C=50 290 Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam
Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương B=105, C=25, D=18, E=02 150 Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương
B=05,C=01 06 Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương
23/01/2024

(Thứ 3)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư B=225, C=75 300 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương B=250, C=50 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An
24/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần B=170, C=10 180 Trung tâm GDNN Phú Giáo
Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương B11=30, B=190, C=30 250 Trung tâm GDNN tư thục Mỹ Phước
D=20 20 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
27/01/2024

(Thứ 7)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư B=250, C=50 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương B11=70, B=180, C=50 300 Trung tâm GDNN Tư Thục Bình Dương
29/01/2024

(Thứ 2)

Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần B=300 300 Trung tâm GDNN lái xe

An Thái

31/01/2024

(Thứ 4)

Trung tâm sát hạch lái xe Bình Dương B=120,C=70,

D=20, E=20,FC=20

250 Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An

– Trễ hạn GPLX

Trung tâm sát hạch Tư Thục Bình Dương B=250, C=50 300 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Bình An
B. SÁT HẠCH MÔ TÔ
06/01/2024

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An A1,A2 250 Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương A1,A2 250 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương
07/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư A1,A2 250 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước A1,A2 250 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước
Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn A1 250 Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn
Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương A1 250 Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương
13/01/2024

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An A1,A2 250 Cty TNHH MTV vi tính Quang Minh Phát
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước A1,A2 250 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước
14/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư A1,A2 250 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An A1,A2 250 Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An
Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam A1 250 Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam
Trung tâm sát hạch lái xe Sóng Thần A1,A2 250 Trung tâm GDNN lái xe Sóng Thần
20/01/2024

( Thứ 7)

Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn A1 250 Trường Trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ công đoàn
21/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư A1,A2 250 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe An Cư
Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An A1,A2 250 Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương A1 250 Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương
Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam A1 250 Trường Cao đẳng  đường sắt phân hiệu Phía Nam
27/01/2024

( Thứ 7)

Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An A1,A2 250 Trung tâm KNTH cơ giới GTVT Thuận An
28/01/2024

( CN)

Trung tâm sát hạch lái xe An Cư A1,A2 250 Trường Trung cấp nghề Nghiệp vụ Bình Dương
Trung tâm sát hạch Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương A1 250 Trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Bình Dương
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương A1,A2 250 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Bình Dương
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước A1,A2 250 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp tư thục Mỹ Phước

       ​Sở Giao thông vận tải Bình Dương đề nghị các Cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh, các phòng, đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện đúng kế hoạch và thông báo rộng rãi cho người dân biết, thực hiện và giám sát./

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!