Không được dùng đồng thời 2 Giấy phép lái xe

IMG 2472

Ông N.H.B Bảo (TPHCM) có Giấy phép lái xe hạng B2 nhưng hiện ông cần Giấy phép hạng D. Thời gian để thi nâng hạng B2 lên D mất 5 năm, trong khi đó thời gian để nâng hạn từ C lên D chỉ mất 3 năm.

Qua tìm hiểu, ông Bảo được biết Giấy phép lái xe (GPLX) B2 và C độc lập nhau, người dân có thể sở hữu cùng lúc 2 Giấy phép này.

Ông Bảo hỏi Sở Giao thông vận tải thì được trả lời, GPLX B2 và C không được cấp song song, nếu có C thì phải bỏ B2.

Ông Bảo hỏi, trường hợp này nếu ông đã có GPLX B2 rồi thì có thể đăng ký học và thi GPLX hạng C mới từ đầu chứ không nâng hạng từ B2 lên C được không, và 2 bằng có được sử dụng song song hay phải bỏ GPLX hạng B2 khi có GPLX hạng C như Sở Giao thông vận tải trả lời?

Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải trả lời như sau:

Mỗi người chỉ có 1 số GPLX duy nhất. Vì vậy, ông Nguyễn Hoài Bảo có thể học và thi nâng hạng từ B2 lên C hoặc B2 lên D (không phải học lại hạng C từ đầu).

Hai GPLX ô tô không được sử dụng song song mà khi đổi, cấp lại, cấp GPLX nâng hạng, cơ quan cấp GPLX cắt góc GPLX cũ và giao cho người lái xe bảo quản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!