Ngày 22/10 tới, tăng phí đăng ký gấp 40 lần với loại xe ô tô này, người mua xe phải chú ý

Vừa qua Bộ Tài chính đã có thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cụ thể, Thông tư 60/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ô tô, xe máy tại khu vực I đều được Bộ Công an chỉ định cụ thể thay vì giao cho Hội đồng nhân dân các thành phố ban hành. Thông tư 60/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 22/10/2023.

Theo đó, xe con pick-up (còn gọi là xe bán tải) có sự thay đổi lớn nhất về lệ phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số. Thông tư 60 quy định mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số ở khu vực I đối với xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) là 20 triệu đồng/lần/xe.

Mức cấp mới đăng ký kèm theo biển số xe bán tải tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức lệ phí cố định 20 triệu đồng/lần, cao gấp 40 lần so với trước đây.

Mức cấp mới đăng ký kèm theo biển số xe bán tải tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức lệ phí cố định 20 triệu đồng/lần, cao gấp 40 lần so với trước đây.

Trong khi trước đây, mức phí cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kèm theo biển số tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chỉ là 500.000 đồng/lần.

Như vậy với quy định mới của Thông tư 60, mức cấp mới đăng ký kèm theo biển số xe bán tải tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng mức lệ phí cố định 20 triệu đồng/lần, cao gấp 40 lần so với trước đây.

Tương tự, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số của các loại xe cơ giới khác tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng được quy định cứng một mức cụ thể:

– Xe ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở xuống; Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc đăng ký rời) thu 500.000 đồng/lần/xe (trước đây quy định từ 150.000 – 500.000 đồng/lần/xe).

– Rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời thu 200.000 đồng/lần/xe (trước đây quy định từ 100.000 – 200.000 đồng/lần/xe).

– Xe mô tô trị giá đến 15 triệu đồng thu 01 triệu đồng/lần/xe (trước đây quy định từ 500.000 – 01 triệu đồng/lần/xe).

– Xe mô tô trị giá 15 – 40 triệu đồng thu 02 triệu đồng/lần/xe (trước đây quy định từ 01 – 02 triệu đồng/lần/xe).

– Xe mô tô trị giá trên 40 triệu đồng thu 04 triệu đồng/lần/xe (trước đây quy định từ 02 – 04 triệu đồng/lần/xe).

Ngoài ra, Thông tư 60 còn tăng lệ phí cấp đổi giấy đăng ký và lệ phí cấp đăng ký lần đầu kèm biển số của các khu vực khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!