Ôn tập 182 câu lý thuyết về biển báo đường bộ lái xe ô tô (P2)

Day lai xe oto B2 So tu dong hoc lai xe oto Binh Duong 15 1

[371] Gặp biển nào người lái xe phải nhường đường cho người đi bộ?

371

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 3.

4. Biển 1 & 3.

Giải thích:

Biển 1: W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang”;

Biển 2: P.112  “Cấm người đi bộ”;

Biển 3: R.305 “Đường dành cho người đi bộ”.

Biển 1 báo ưu tiên cho người đi bộ nên phải nhường đường.

[372] Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào khi gặp biển này?

371

1. Biển 1.

2. Biển 1 và 3.

3. Biển 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: W.224 “Đường người đi bộ cắt ngang”;

Biển 2: P.112  “Cấm người đi bộ”;

Biển 3: R.305 “Đường dành cho người đi bộ”.

Biển 1 báo ưu tiên cho người đi bộ nên phải nhường đường.

[373] Biển nào báo hiệu “Đường dành cho xe thô sơ”?

373

1. Biển 1

2. Biển 2.

3. Biển 3.

Giải thích:

Biển 1: P.101 “Đường cấm” không cấm xe ưu tiên;

Biển 2: R122 “Dừng lại” áp dụng cho cả xe ưu tiên;

[374] Biển nào báo hiệu sắp đến chỗ giao nhau nguy hiểm?

374

1. Biển 1.

2. Biển 1 và 2.

3. Biển 2 và 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: W.210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”;

Biển 2: W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”

Biển 3: W.209 “Giao nhau có tín hiệu đèn.

[375] Biển nào báo hiệu “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”?

375

1. Biển 1

2. Biển 2 và 3.

3. Biển 3.

Giải thích:

Biển 1: W.210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”;

Biển 2: W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”

Biển 3: W.209 “Giao nhau có tín hiệu đèn.

[376] Biển nào báo hiệu “Giao nhau có tín hiệu đèn”?

376

1. Biển 1.

2. Biển 2.

3. Biển 3

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: W.210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”;

Biển 2: W.208 “Giao nhau với đường ưu tiên”

Biển 3: W.209 “Giao nhau có tín hiệu đèn.

[377] Biển nào báo hiệu báo hiệu nguy hiểm giao nhau với đường sắt?

377

1. Biển 1 và 2.

2. Biển 1 và 3

3. Biển 2 và 3.

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: W.210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”;

Biển 2: W.234 “Giao nhau với đường hai chiều”;

Biển 3: W.242a “Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”.

[378] Biển nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn?

377

1. Biển 1 và 2.

2. Biển 1 và 3.

3. Biển 2 và 3

4. Cả ba biển.

Giải thích:

Biển 1: W.210 “Giao nhau với đường sắt có rào chắn”;

Biển 2: W.211a “Giao nhau với đường sắt không có rào chắn”;

Biển 3: W.242a “nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ”=> bổ sung cho biển 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!