Thi bằng lái xe nâng| Học kèm lái xe nâng Tây Ninh

THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP LÁI XE NÂNG TÂY NINH

  • Số lượng tuyển sinh: 35 hv/lớp

  • Nhận hồ sơ vào từ thứ 3 đến thứ 6.

  • Thời gian học linh hoạt: ngày thường hoặc cuối tuần hoặc các buổi tối.

  • Học phí: gọi 0937 55 70 70

error: Content is protected !!