Từ 1/6, thu hồi giấy phép lái xe nếu cho người khác mượn

IMG 3915

Cho người khác mượn giấy phép lái xe sẽ bị thu hồi và không được xin cấp lại trong vòng 1 năm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Tại Khoản 14 Điều 4 của Thông tư quy định cụ thể các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) như sau:

1.Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

2. Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

3. Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

5. Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

6. Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

Đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định mới sẽ có cách xử lí riêng theo từng điều ở trên. Thông tư 05/2024/TT-BGTVT sẽ bổ sung khoản 16 Điều 33 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về việc xử lý đối với trường hợp giấy phép lái xe bị thu hồi từ ngày 01/6/2024:

Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại điều 1,2,4 và 6 sẽ không có giá trị sử dụng, đồng thời cơ quan quản lý giấy phép lái xe cập nhật dữ liệu về hành vi vi phạm trên hệ thống thông tin giấy phép lái xe kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm; nếu có nhu cầu cấp lại giấy phép lái xe phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp giấy phép lái xe lần đầu.

Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại điều 3 sau 01 năm kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép lái xe có hiệu lực, cá nhân nếu có nhu cầu cấp giấy phép lái xe thì đăng ký với Sở Giao thông vận tải để sát hạch lại các nội dung quy định tại khoản 4 Điều 21 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT)

Giấy phép lái xe bị thu hồi theo quy định tại điều 5 thực hiện như sau: giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng thực hiện theo quy định tại Điều 38 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT); giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng trên 03 tháng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!