Xe kinh doanh vận tải buộc phải đổi sang biển số vàng

Căn cứ theo Khoản 6 Điều 25 Thông tư 58/2020/TT-BCA, biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen được cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Theo đó, Điều 26 Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày Thông tư này có hiệu lực, thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31/12/2021.

Như vậy, chỉ những xe kinh doanh vận tải mới buộc phải đổi sang biển số vàng.

IMG 2320

Cách xác định xe kinh doanh vận tải 

Theo Khoản 2 Điều 3 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, kinh doanh vận tải bằng xe ôtô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Bên cạnh đó, theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, xe kinh doanh vận tải sẽ được cấp phù hiệu phù hợp với loại hình kinh doanh. Biểu hiện rõ ràng hơn cả của xe kinh doanh vận tải chính là trên giấy chứng nhận kiểm định có tích chọn vào phần kinh doanh vận tải.

Như vậy, nếu xe ô tô chỉ chở hàng hóa của công ty mà không chở thuê cho bên ngoài, không nhằm thu lợi nhuận từ việc chở hàng thì không phải đổi biển số vàng.

Lưu ý, cần xem xét kỹ lưỡng, nếu trên giấy đăng kiểm có chọn phần kinh doanh vận tải thì chủ xe sẽ phải tiến hành đổi biển vàng theo quy định để không bị phạt.

Trước đó, ngày 20/12/2021, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 9257/VPCP-CN về việc thực hiện dịch vụ thu phí điện tử không dừng; chuyển đổi biển số xe và lắp đặt camera trên xe ôtô kinh doanh vận tải.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện nghiêm quy định lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải và chuyển đổi biển kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải sang nền màu vàng theo đúng quy định của Bộ Công an.

Theo Lao động