Xuất hiện nhiều biển số xe ‘ngũ quý’ được đấu giá lần đầu ngày 22/8

IMG 0760

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô vào ngày 22/8/2023. Nhiều biển số xe siêu đẹp như ngũ 6, ngũ 9, ngũ 8, số tiến 56789 sẽ được đấu giá ở phiên đầu tiên này.IMG 0760

Căn cứ Nghị định số 39/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô; thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 25/2023/ĐHDV/C08-VPA ngày 14/7/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam tổ chức đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô Phiên đấu giá thứ nhất vào ngày 22/8/2023.

Thời gian đăng ký, nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trước 24 giờ 00 phút ngày 19/8/2023. Thời gian đấu giá là 60 phút/01 biển số xe ô tô.

Khách hàng tham gia đấu giá sẽ vào trang: https://vpa.com.vn (khách hàng lựa chọn mục “Đấu giá biển số xe ô tô” – https://dgbs.vpa.com.vn, đăng nhập tài khoản, vào “Phòng đấu giá” và truy cập vào cuộc đấu giá để tham gia trả giá). Thời gian đấu giá là 60 phút/01 biển số xe ô tô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!