Contents

TRUNG TÂM DẠY HỌC VẬN HÀNH LÒ HƠI ĐỒNG NAI

ĐỊA ĐIỂM HỌC VẬN HÀNH LÒ HƠI TẠI ĐỒNG NAI

 • Địa chỉ: Số 22, Lê Duẩn, An Phước, Long Thành, Đồng Nai

 • Hotline: 0937 55 70 70

 • Mail: Daivietphat.daynghe@gmail.com

 • Điện thoại bàn: 0274 3 860 419

 • Website: Daynghedaivietphat.com

DAY VAN HANH LO HOI BEN CAT BINH DUONG

NHẬN ĐÀO TẠO VẬN HÀNH LÒ HƠI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KCN ĐỒNG NAI

1. Khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn

 • Vị trí: Đường tỉnh 769, xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

2. Khu công nghiệp An Phước

 • Vị trí : Xã An Phước, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

3. Khu công nghiệp Gò Dầu

 • Vị trí : Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

4. Khu Công Nghiệp Long Thành

 • Vị trí : Xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

5. Khu công nghiệp Tam Phước

 • Vị trí : Xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

6. Khu công nghiệp Long Đức

 • Vị trí : Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

7. Khu công nghệ Cao Long Thành

 • Địa chỉ: Tôn Đức Thắng, TT. Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

8. Cụm công nghiệp dốc 47

 • Vị trí : Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

9. Cụm công nghiệp Tam Phước

 • Vị trí : Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

10. Cụm công nghiệp Tam Phước 2

 • Vị trí : Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

11. Cụm công nghiệp Long Thành

 • Vị trí : Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

12. Cụm công nghiệp VLXD An Phước

 • Vị trí : Huyện Long Thành – Đồng Nai

13. Cụm công nghiệp Lộc An

 • Vị trí : Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

14. Cụm công nghiệp Tam An

 • Vị trí : Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

15. Khu công nghiệp Amata

 • Vị trí : Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

16. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Amata (Việt Nam)

17. Khu công nghiệp Biên Hòa 1

 • Vị trí : Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

18. Khu công nghiệp Biên Hòa 2

 • Vị trí : Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

19.Khu công nghiệp Loteco

 • Vị trí : Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

20. Khu công nghiệp Ông Kèo

 • Vị trí : 96 Quốc Lộ 1, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

21. Khu Công Nghiệp AGTEX Long Bình

 • Vị trí : Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

22. Cụm CN Gỗ Tân Hòa

 • Vị trí : Khu phố 4, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

23. Cụm CN Long Bình

 • Vị trí : Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

24. Cụm CN Tân Hạnh

 • Vị trí :Xã Tân Thạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

25. Cụm CN Phường Tân Hòa

 • Vị trí : Phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

26. KCN và Cụm công nghiệp tại Huyên Trảng Bom

27. Khu Công Nghiệp Bàu Xéo

 • Vị trí : Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

28. Khu công nghiệp Hố Nai

 • Vị trí : Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai

29. Khu công nghiệp Sông Mây

 • Vị trí : Đường 767, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

30. Cụm CN Thanh Bình

 • Vị trí : Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

31. Cụm CN Hưng Thịnh

 • Vị trí : Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

32. Cụm CN VLXD Hố Nai

 • Vị trí : Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

33. Cụm CN Xây Dựng An Viễn

 • Vị trí : Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

34. Cụm CN Hố Nai A – Hố Nai 3

 • Vị trí : Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

35. Cụm CN Sông Thao

 • Vị trí : Huyện Trảng Bom – Đồng Nai

36. Cụm CN Suối Sao

 • Vị trí : Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

38. Các KCN Nhơn Trạch Tại Nhơn TrạCH

 • Vị trí : Xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 1

 • Vị trí : Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 2

 • Vị trí : Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 2 – Lộc Khang

 • Vị trí : Xã Hiệp Phú, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú

 • Vị trí : Xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

 • Quy mô : 183 hectares

KCN Nhơn Trạch 3

 • Vị trí : Xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 5

 • Vị trí : Xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

KCN Nhơn Trạch 6

Vị trí : Xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Các KCN ở Định Quán

KCN Định Quán

Vị trí : Xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

 • Cụm CN Phú Vinh

 • Vị trí : Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

 • Quy mô : 30 hectares

Cụm CN thị Trấn

 • Vị trí : Huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN xã Phú Thạch

 • Vị trí : Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN Phú Đông

 • Vị trí : Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Các KCN tại Long Khánh

KCN Long Khánh

 • Vị trí : Xã Xuân Lập, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

KCN Suối Tre

 • Vị trí: Xã Suối Tre, Thị xã Long khánh, Đồng Nai

Cụm CN Suối tre 1

 • Vị trí : Thị Xã long khánh, tỉnh Đồng Nai.

Cụm CN Bàu Trám

 • Vị trí : Thị Xã long khánh – Đồng Nai

Cụm CN Phú Bình

 • Vị trí : Thị Xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN Bảo Vinh

 • Vị trí : Thị Xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

KCN Xuân Lộc

 • Vị trí : Xã Xuân Hiệp , huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN Xuân Lộc

 • Vị trí : Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN Suối Cát

 • Vị trí : Huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Các KCN tại Huyện Tân Phú

KCN Tân Phú

 • Vị trí : Thị trấn Tân Phú, Huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

Các KCN tại Vĩnh Cửu

KCN Thạch Phú

 • Vị trí : Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN Thạch Phú 1

 • Vị trí : Xã thạnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN Thạch Phú 2

 • Vị trí : Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Các KCN tại Cẩm Mỹ

Cụm CN Sông Dây 1

 • Vị trí : Huyện Cẩm Mỹ – Đồng Nai

 • Quy mô :16 hectares

Cụm CN Sông Dây 2

 • Vị trí : Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

 • Quy mô : 50 hectares

Cụm CN Long Giao

 • Vị trí : Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

 • Quy mô : 56 hectares

Cụm CN Bao Binh

 • Vị trí : Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

 • Quy mô : 50 hecta.

Cụm CN Co Dâu

 • Vị trí : Huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai

Cụm CN Xã Quang Trung

 • Vị trí : Xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

ĐÀO TẠO VẬN HÀNH LÒ HƠI CÁC XÃ HUYỆN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

1

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Trảng Dài

25993

Phường

2

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Phong

25996

Phường

3

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Biên

25999

Phường

4

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Hố Nai

26002

Phường

5

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Hòa

26005

Phường

6

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Hiệp

26008

Phường

7

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Bửu Long

26011

Phường

8

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Tiến

26014

Phường

9

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tam Hiệp

26017

Phường

10

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Long Bình

26020

Phường

11

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Quang Vinh

26023

Phường

12

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Mai

26026

Phường

13

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Thống Nhất

26029

Phường

14

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Trung Dũng

26032

Phường

15

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tam Hòa

26035

Phường

16

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Hòa Bình

26038

Phường

17

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Quyết Thắng

26041

Phường

18

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Thanh Bình

26044

Phường

19

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Bình Đa

26047

Phường

20

Thành phố Biên Hòa

731

Phường An Bình

26050

Phường

21

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Bửu Hòa

26053

Phường

22

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Long Bình Tân

26056

Phường

23

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Vạn

26059

Phường

24

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tân Hạnh

26062

Phường

25

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Hiệp Hòa

26065

Phường

26

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Hóa An

26068

Phường

27

Thành phố Biên Hòa

731

Phường An Hòa

26371

Phường

28

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Tam Phước

26374

Phường

29

Thành phố Biên Hòa

731

Phường Phước Tân

26377

Phường

30

Thành phố Biên Hòa

731

Xã Long Hưng

26380

31

Thành phố Long Khánh

732

Phường Xuân Trung

26071

Phường

32

Thành phố Long Khánh

732

Phường Xuân Thanh

26074

Phường

33

Thành phố Long Khánh

732

Phường Xuân Bình

26077

Phường

34

Thành phố Long Khánh

732

Phường Xuân An

26080

Phường

35

Thành phố Long Khánh

732

Phường Xuân Hoà

26083

Phường

36

Thành phố Long Khánh

732

Phường Phú Bình

26086

Phường

37

Thành phố Long Khánh

732

Xã Bình Lộc

26089

38

Thành phố Long Khánh

732

Xã Bảo Quang

26092

39

Thành phố Long Khánh

732

Phường Suối Tre

26095

Phường

40

Thành phố Long Khánh

732

Phường Bảo Vinh

26098

Phường

41

Thành phố Long Khánh

732

Phường Xuân Lập

26101

Phường

42

Thành phố Long Khánh

732

Phường Bàu Sen

26104

Phường

43

Thành phố Long Khánh

732

Xã Bàu Trâm

26107

44

Thành phố Long Khánh

732

Phường Xuân Tân

26110

Phường

45

Thành phố Long Khánh

732

Xã Hàng Gòn

26113

46

Huyện Tân Phú

734

Thị trấn Tân Phú

26116

Thị trấn

47

Huyện Tân Phú

734

Xã Dak Lua

26119

48

Huyện Tân Phú

734

Xã Nam Cát Tiên

26122

49

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú An

26125

50

Huyện Tân Phú

734

Xã Núi Tượng

26128

51

Huyện Tân Phú

734

Xã Tà Lài

26131

52

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Lập

26134

53

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Sơn

26137

54

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Thịnh

26140

55

Huyện Tân Phú

734

Xã Thanh Sơn

26143

56

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Trung

26146

57

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Xuân

26149

58

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Lộc

26152

59

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Lâm

26155

60

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Bình

26158

61

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Thanh

26161

62

Huyện Tân Phú

734

Xã Trà Cổ

26164

63

Huyện Tân Phú

734

Xã Phú Điền

26167

64

Huyện Vĩnh Cửu

735

Thị trấn Vĩnh An

26170

Thị trấn

65

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Phú Lý

26173

66

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Trị An

26176

67

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Tân An

26179

68

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Vĩnh Tân

26182

69

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Bình Lợi

26185

70

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Thạnh Phú

26188

71

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Thiện Tân

26191

72

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Tân Bình

26194

73

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Bình Hòa

26197

74

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Mã Đà

26200

75

Huyện Vĩnh Cửu

735

Xã Hiếu Liêm

26203

76

Huyện Định Quán

736

Thị trấn Định Quán

26206

Thị trấn

77

Huyện Định Quán

736

Xã Thanh Sơn

26209

78

Huyện Định Quán

736

Xã Phú Tân

26212

79

Huyện Định Quán

736

Xã Phú Vinh

26215

80

Huyện Định Quán

736

Xã Phú Lợi

26218

81

Huyện Định Quán

736

Xã Phú Hòa

26221

82

Huyện Định Quán

736

Xã Ngọc Định

26224

83

Huyện Định Quán

736

Xã La Ngà

26227

84

Huyện Định Quán

736

Xã Gia Canh

26230

85

Huyện Định Quán

736

Xã Phú Ngọc

26233

86

Huyện Định Quán

736

Xã Phú Cường

26236

87

Huyện Định Quán

736

Xã Túc Trưng

26239

88

Huyện Định Quán

736

Xã Phú Túc

26242

89

Huyện Định Quán

736

Xã Suối Nho

26245

90

Huyện Trảng Bom

737

Thị trấn Trảng Bom

26248

Thị trấn

91

Huyện Trảng Bom

737

Xã Thanh Bình

26251

92

Huyện Trảng Bom

737

Xã Cây Gáo

26254

93

Huyện Trảng Bom

737

Xã Bàu Hàm

26257

94

Huyện Trảng Bom

737

Xã Sông Thao

26260

95

Huyện Trảng Bom

737

Xã Sông Trầu

26263

96

Huyện Trảng Bom

737

Xã Đông Hoà

26266

97

Huyện Trảng Bom

737

Xã Bắc Sơn

26269

98

Huyện Trảng Bom

737

Xã Hố Nai 3

26272

99

Huyện Trảng Bom

737

Xã Tây Hoà

26275

100

Huyện Trảng Bom

737

Xã Bình Minh

26278

101

Huyện Trảng Bom

737

Xã Trung Hoà

26281

102

Huyện Trảng Bom

737

Xã Đồi 61

26284

103

Huyện Trảng Bom

737

Xã Hưng Thịnh

26287

104

Huyện Trảng Bom

737

Xã Quảng Tiến

26290

105

Huyện Trảng Bom

737

Xã Giang Điền

26293

106

Huyện Trảng Bom

737

Xã An Viễn

26296

107

Huyện Thống Nhất

738

Xã Gia Tân 1

26299

108

Huyện Thống Nhất

738

Xã Gia Tân 2

26302

109

Huyện Thống Nhất

738

Xã Gia Tân 3

26305

110

Huyện Thống Nhất

738

Xã Gia Kiệm

26308

111

Huyện Thống Nhất

738

Xã Quang Trung

26311

112

Huyện Thống Nhất

738

Xã Bàu Hàm 2

26314

113

Huyện Thống Nhất

738

Xã Hưng Lộc

26317

114

Huyện Thống Nhất

738

Xã Lộ 25

26320

115

Huyện Thống Nhất

738

Xã Xuân Thiện

26323

116

Huyện Thống Nhất

738

Thị trấn Dầu Giây

26326

Thị trấn

117

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Sông Nhạn

26329

118

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Xuân Quế

26332

119

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Nhân Nghĩa

26335

120

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Xuân Đường

26338

121

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Long Giao

26341

122

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Xuân Mỹ

26344

123

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Thừa Đức

26347

124

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Bảo Bình

26350

125

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Xuân Bảo

26353

126

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Xuân Tây

26356

127

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Xuân Đông

26359

128

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Sông Ray

26362

129

Huyện Cẩm Mỹ

739

Xã Lâm San

26365

130

Huyện Long Thành

740

Thị trấn Long Thành

26368

Thị trấn

131

Huyện Long Thành

740

Xã An Phước

26383

132

Huyện Long Thành

740

Xã Bình An

26386

133

Huyện Long Thành

740

Xã Long Đức

26389

134

Huyện Long Thành

740

Xã Lộc An

26392

135

Huyện Long Thành

740

Xã Bình Sơn

26395

136

Huyện Long Thành

740

Xã Tam An

26398

137

Huyện Long Thành

740

Xã Cẩm Đường

26401

138

Huyện Long Thành

740

Xã Long An

26404

139

Huyện Long Thành

740

Xã Bàu Cạn

26410

140

Huyện Long Thành

740

Xã Long Phước

26413

141

Huyện Long Thành

740

Xã Phước Bình

26416

142

Huyện Long Thành

740

Xã Tân Hiệp

26419

143

Huyện Long Thành

740

Xã Phước Thái

26422

144

Huyện Xuân Lộc

741

Thị trấn Gia Ray

26425

Thị trấn

145

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Bắc

26428

146

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Suối Cao

26431

147

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Thành

26434

148

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Thọ

26437

149

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Trường

26440

150

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Hòa

26443

151

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Hưng

26446

152

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Tâm

26449

153

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Suối Cát

26452

154

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Hiệp

26455

155

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Phú

26458

156

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Xuân Định

26461

157

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Bảo Hoà

26464

158

Huyện Xuân Lộc

741

Xã Lang Minh

26467

159

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Phước Thiền

26470

160

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Long Tân

26473

161

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Đại Phước

26476

162

Huyện Nhơn Trạch

742

Thị trấn Hiệp Phước

26479

Thị trấn

163

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Phú Hữu

26482

164

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Phú Hội

26485

165

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Phú Thạnh

26488

166

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Phú Đông

26491

167

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Long Thọ

26494

168

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Vĩnh Thanh

26497

169

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Phước Khánh

26500

170

Huyện Nhơn Trạch

742

Xã Phước An

26503

MÔ TẢ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ VỚI DOANH NGHIỆP

 • Nhận thông tin khách hàng.

 • Khách hàng cung cấp thông tin cho đơn vị đào tạo: số lượng học viên, thời gian học, ngành nghề cần đào tạo, địa chỉ, loại thiết bị cần học, số điện thoại, thư điện tử…

 • Đơn vị dạy nghề: xác nhận thông tin từ doanh nghiệp, tiến hành khảo sát, định giá, kết thúc là tiến hành thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo.

SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC LÁI XE NÂNG, HỌC VIÊN NHẬN:

 • Chứng chỉ lái các loại xe nâng hàng.

 • Bảng điểm chi tiết.

 • Giấy xác nhận học nghề tại nơi đào tạo.

HỒ SƠ HỌC VẬN HÀNH LÒ HƠI ĐỒNG NAI

 • Photo thẻ căn cước công dân.

 • Giấy khám sức khỏe.

 • 08 hình 3 x 4 nền màu xanh học nghề

Dao tao lo hoi noi hoi may nen khi he thong lanh Lam Dong Da Lat 2

THÔNG TIN TUYỂN SINH LỚP VẬN HÀNH LÒ HƠI ĐỒNG NAI

 • Số lượng tuyển sinh: 35 hv/lớp

 • Nhận hồ sơ vào từ thứ 3 đến thứ 6.

 • Thời gian học linh hoạt: ngày thường hoặc cuối tuần hoặc các buổi tối.

 • Học phí: 0937 55 70 70