Biển hiệu lệnh

Biển hiệu lệnh là các biển báo giao thông có tác dụng ra lệnh cho người tham gia giao thông phải tuân thủ theo những chỉ dẫn trên biển báo. Các biển này giúp điều tiết và đảm bảo an toàn giao thông trên đường. Dưới đây là một số biển hiệu lệnh thông dụng và ý nghĩa của chúng:

1. Biển báo chỉ dẫn đi thẳng

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có mũi tên chỉ hướng đi thẳng màu trắng.
 • Ý nghĩa: Bắt buộc các phương tiện phải đi thẳng tại đoạn đường có biển này.

2. Biển báo chỉ dẫn rẽ phải

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có mũi tên chỉ hướng rẽ phải màu trắng.
 • Ý nghĩa: Bắt buộc các phương tiện phải rẽ phải tại đoạn đường có biển này.

3. Biển báo chỉ dẫn rẽ trái

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có mũi tên chỉ hướng rẽ trái màu trắng.
 • Ý nghĩa: Bắt buộc các phương tiện phải rẽ trái tại đoạn đường có biển này.

4. Biển báo chỉ dẫn đi thẳng hoặc rẽ phải

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có hai mũi tên chỉ hướng đi thẳng và rẽ phải màu trắng.
 • Ý nghĩa: Cho phép các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ phải tại đoạn đường có biển này.

5. Biển báo chỉ dẫn đi thẳng hoặc rẽ trái

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có hai mũi tên chỉ hướng đi thẳng và rẽ trái màu trắng.
 • Ý nghĩa: Cho phép các phương tiện đi thẳng hoặc rẽ trái tại đoạn đường có biển này.

6. Biển báo chỉ dẫn quay đầu

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có mũi tên chỉ hướng quay đầu màu trắng.
 • Ý nghĩa: Cho phép các phương tiện được phép quay đầu tại đoạn đường có biển này.

7. Biển báo chỉ dẫn đường dành cho ô tô

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có hình ô tô màu trắng.
 • Ý nghĩa: Chỉ dẫn đoạn đường dành riêng cho ô tô, các phương tiện khác không được phép đi vào.

8. Biển báo chỉ dẫn đường dành cho xe máy

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có hình xe máy màu trắng.
 • Ý nghĩa: Chỉ dẫn đoạn đường dành riêng cho xe máy, các phương tiện khác không được phép đi vào.

9. Biển báo chỉ dẫn đường dành cho người đi bộ

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có hình người đi bộ màu trắng.
 • Ý nghĩa: Chỉ dẫn đoạn đường dành riêng cho người đi bộ.

10. Biển báo chỉ dẫn đường dành cho xe đạp

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có hình xe đạp màu trắng.
 • Ý nghĩa: Chỉ dẫn đoạn đường dành riêng cho xe đạp.

11. Biển báo tốc độ tối thiểu

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có số chỉ tốc độ tối thiểu màu trắng.
 • Ý nghĩa: Các phương tiện phải đi với tốc độ ít nhất bằng tốc độ ghi trên biển này.

12. Biển báo hết tốc độ tối thiểu

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có số chỉ tốc độ tối thiểu màu trắng và có một gạch chéo đỏ.
 • Ý nghĩa: Hết đoạn đường yêu cầu tốc độ tối thiểu, các phương tiện có thể đi với tốc độ thấp hơn.

13. Biển báo chỉ dẫn xe gắn máy phải đi vào làn đường

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có hình xe gắn máy màu trắng.
 • Ý nghĩa: Chỉ dẫn xe gắn máy phải đi vào làn đường quy định cho xe gắn máy.

14. Biển báo chỉ dẫn các loại xe phải đi theo làn đường quy định

 • Hình dạng: Hình tròn, nền xanh, có các hình phương tiện giao thông màu trắng được sắp xếp theo các làn đường.
 • Ý nghĩa: Chỉ dẫn các loại phương tiện giao thông phải đi theo làn đường quy định trên biển.

Kết luận

Biển hiệu lệnh đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và ra lệnh cho người tham gia giao thông phải tuân thủ theo những chỉ dẫn cụ thể, đảm bảo an toàn và trật tự giao thông. Hiểu rõ và tuân thủ các biển hiệu lệnh này giúp bạn lái xe an toàn, tránh được các vi phạm giao thông và bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Luôn chú ý quan sát và tuân thủ các biển hiệu lệnh khi lái xe để đảm bảo an toàn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *