Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10-2023

Quy định mới về đăng kiểm; xếp lương giáo viên dạy nghề; điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10-2023

thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Quyết định 1137 công bố thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, có hiệu lực từ ngày 1-10.

Theo đó, công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải, gồm: Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu. Cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.

Cấp lại thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu.

Tiêu chuẩn, thăng hạng, xếp lương giáo viên dạy nghề

Trung tâm đăng kiểm 50-03V. Ảnh: Ý Linh

Trung tâm đăng kiểm 50-03V. Ảnh: Ý Linh

Thông tư 07/2023 của Bộ LĐ-TB-XH quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, từ ngày 15-10-2023, viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được xếp lương như sau: Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có hệ số lương 6,20 đến 8,00. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính có hệ số lương 4,40 đến 6,78.

Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết có hệ số lương 2,34 đến 4,98. Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành có hệ số lương 2,10 đến 4,89.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có hệ số lương 5,75 đến 7,55. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp chính có hệ số lương 4,40 đến 6,78. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết có hệ số lương 2,34 đến 4,98.

Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành có hệ số lương 2,10 đến 4,89. Giáo viên giáo dục nghề nghiệp có hệ số lương 1,86 đến 4,06.

Với mức lương cơ sở hiện hành là 1,8 triệu đồng/tháng, giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp có thể được hưởng lương đến 14,4 triệu đồng/tháng.

Tăng mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy lần đầu

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Thông tư điều chỉnh tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực I (gồm TP Hà Nội và TP HCM).

Cụ thể như sau: Ô tô (trừ ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống; rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời): mức thu lệ phí 500.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 150.000 – 500.000 đồng/lần/xe).

Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up): 20 triệu đồng/lần/xe. Xe rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời: 200.000 đồng/lần/xe (mức cũ từ 100.000 – 200.000 đồng/lần/xe).

Đối với mô tô: trị giá đến 15 triệu đồng: 1 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/lần/xe). Mô tô trị giá trên 15- 40 triệu đồng: 2 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 1 – 2 triệu đồng/lần/xe). Mô tô trị giá trên 40 triệu đồng: 4 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 2- 4 triệu đồng/lần/xe).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 22-10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!