Đơn vị đào tạo lái xe ô tô sẽ bị thu hồi giấy phép trong 9 trường hợp này

Nghị định 41/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe có hiệu lực từ 1-6.

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Nghị định có hiệu lực từ 1-6-2024.

9 trường hợp thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1-6-2024

Theo đó, tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 41/2024 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Nghị định 65/2016 về thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô như sau:

Cơ sở đào tạo bị thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô không thời hạn khi vi phạm một trong các trường hợp sau: Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô; Không triển khai hoạt động đào tạo lái xe ô tô sau thời hạn 24 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô; Bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô từ 2 lần trở lên trong thời gian 18 tháng; Giấy phép được cấp không đúng với thẩm quyền; Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trên giấy phép được cấp;

IMG 3916

Giấy phép đào tạo lái xe ô tô cũng bị thu hồi nếu cơ sở đào tạo cho thuê, mượn giấy phép; Cơ sở đào tạo lái xe giải thể theo quy định của pháp luật; Cơ sở đào tạo lái xe không tổ chức hoạt động đào tạo lái xe sau thời hạn 24 tháng liên tục kể từ ngày có văn bản thông báo tạm dừng hoạt động mà không đáp ứng được các điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô; Cơ sở đào tạo lái xe không tổ chức hoạt động đào tạo lái xe trong thời gian 24 tháng liên tục;

Trình tự thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 65/2016 cũng quy định trình tự thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô:

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô thực hiện việc thu hồi theo trình tự sau: Ban hành quyết định thu hồi giấy phép đào tạo lái xe ô tô, thông báo đến các cơ quan liên quan để phối hợp thực hiện và công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải;

Cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải nộp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ quan cấp giấy phép, đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động đào tạo lái xe ô tô theo giấy phép đã bị thu hồi ngay sau khi quyết định có hiệu lực.

Ai có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Theo Điều 13 Nghị định 65/2016 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 41/2024) quy định giấy phép đào tạo lái xe ô tô và thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô như sau:

Giấy phép đào tạo lái xe ô tô được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cơ sở đào tạo lái xe ô tô đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định 65/2016.

Giấy phép đào tạo lái xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định 65/2016; được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của giấy phép đào tạo lái xe.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Sở GTVT cấp mới, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo do địa phương quản lý.

Như vậy, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô là Sở GTVT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!