Hệ thống biển báo giao thông

Hệ thống biển báo giao thông đường bộ ở Việt Nam được thiết kế để hướng dẫn, điều khiển và cảnh báo người tham gia giao thông, đảm bảo an toàn và trật tự trên đường. Hệ thống này bao gồm các loại biển báo sau:

1. Biển báo cấm

Biển báo cấm nhằm thông báo những điều cấm kỵ đối với người và phương tiện tham gia giao thông. Các biển báo này có viền màu đỏ, nền trắng, và hình vẽ màu đen. Một số biển báo cấm phổ biến:

 • Cấm đi ngược chiều: Biểu thị bằng một mũi tên đen quay ngược lại.
 • Cấm rẽ trái/phải: Biểu thị bằng mũi tên đen chỉ hướng rẽ bị cấm.
 • Cấm dừng và đỗ xe: Biểu thị bằng một chữ “P” đen gạch chéo.

2. Biển báo nguy hiểm và cảnh báo

Biển báo nguy hiểm cảnh báo người tham gia giao thông về những nguy hiểm tiềm tàng hoặc điều kiện đường xá đặc biệt cần chú ý. Các biển báo này có hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, và hình vẽ màu đen. Một số biển báo nguy hiểm phổ biến:

 • Đường cong gấp: Cảnh báo có khúc cua gấp phía trước.
 • Đường trơn trượt: Cảnh báo đoạn đường trơn trượt.
 • Công trường: Cảnh báo có công trường đang thi công phía trước.

3. Biển báo hiệu lệnh

Biển báo hiệu lệnh yêu cầu người tham gia giao thông phải thực hiện theo hướng dẫn của biển báo. Các biển báo này có hình tròn, nền xanh, và hình vẽ màu trắng. Một số biển báo hiệu lệnh phổ biến:

 • Đi thẳng: Yêu cầu phương tiện chỉ được đi thẳng.
 • Rẽ phải/rẽ trái: Yêu cầu phương tiện phải rẽ phải hoặc trái theo hướng chỉ dẫn.
 • Đi theo vòng xuyến: Yêu cầu phương tiện phải đi theo vòng xuyến.

4. Biển báo chỉ dẫn

Biển báo chỉ dẫn cung cấp thông tin về đường đi, hướng dẫn lộ trình, và các tiện ích cho người tham gia giao thông. Các biển báo này có hình chữ nhật hoặc hình vuông, nền xanh hoặc trắng, và hình vẽ màu trắng hoặc đen. Một số biển báo chỉ dẫn phổ biến:

 • Lối đi cho người đi bộ: Chỉ dẫn nơi dành riêng cho người đi bộ.
 • Biển chỉ dẫn khoảng cách: Chỉ dẫn khoảng cách đến các địa điểm.
 • Trạm xăng: Chỉ dẫn vị trí trạm xăng gần nhất.

5. Biển phụ

Biển phụ được sử dụng kết hợp với các biển báo chính để bổ sung thông tin hoặc giải thích thêm về biển báo chính. Các biển phụ thường có hình chữ nhật, nền trắng, và chữ hoặc hình vẽ màu đen. Một số biển phụ phổ biến:

 • Thời gian hiệu lực: Chỉ rõ khoảng thời gian biển báo có hiệu lực.
 • Loại phương tiện: Chỉ rõ loại phương tiện áp dụng biển báo.
 • Khoảng cách hiệu lực: Chỉ rõ khoảng cách áp dụng biển báo.

Hệ thống biển báo giao thông đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Việc tuân thủ đúng các biển báo sẽ giúp giảm thiểu tai nạn và duy trì trật tự giao thông trên đường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *